Chiều

251

Tím buông nỗi nhớ chiều rơi
Yêu thương vương vấn một đời riêng mang
Bâng khuâng day dứt bàng hoàng
Giọt buồn ướt đẫm …môi hoang muộn sầu..

Đức Huyền