Gặp Em

259

Gặp em ở chốn đường xa vắng,
Một nửa chân đi, nửa muốn dừng…
Hoa nở bên đồi nghiêng bóng nắng,
Em về, anh bước thấy bâng khuâng.

St. SangTa