KHẮC KHOẢI

211

Thức trắng đêm nay ngủ được à,
Người xa, ta mãi nhớ thương mà;
Đêm khuya khắc khoải bên phòng vắng:
Người ấy bây giờ có nhớ ta?

ST. SangTa