Lạc bước

358

Lâu nay lạc bước hồn đơn lạnh
Để chút ngậm ngùi cho nhớ thương
Xót xa cho khối sầu hôm ấy
Ta đã tình rồi …em có hay?