“Phú quý kết bạn bè, hoạn nạn gặp tri âm”

2600

Có câu nói rằng: “Lúc khó khăn mới biết ai là bạn, khi hoạn nạn mới hiểu bạn là ai!”. Quả đúng vậy, chỉ khi gặp khó khăn, bế tắc, bạn mới nhận ra ai tốt với bạn, ai yêu bạn thực sự, mới hiểu được cuộc sống này đôi khi còn nhiều điều ngang trái.

Nếu bạn muốn đắc được phúc phận, xin hãy CHIA SẺ bài viết này, dâng tặng cho những người bạn xung quanh mình điều tốt đẹp này!
theo tuyduyen