TÁM TIÊU CHUẨN CỦA MỘT NGƯỜI TỐT

352

Con người sống nên lựa chọn làm một người tốt, vì đó mới là bản chất thật của sinh mệnh. Hãy cùng xem bạn đã là người tốt chưa nhé.

1. Phúc hậu.

Có nghĩa là con người nếu có đức hạnh, thì không có việc gì là không thể gánh vác được. Đồng thời đức nhiều là phúc, làm người phải nhân hậu.

2. Lương thiện.

Một người mà luôn mang trong mình hai tiếng từ bi, mới có thể khiến người khác quí trọng

3. Giữ chữ tín.

Một người nếu không có lòng tin, thì việc gì cũng không thể làm tốt.

4. Khoan dung.

Con người phải có một tấm lòng khoan dung hãy nhìn vào ưu điểm của người khác, khoan dung với những khuyết điểm của họ.

5. Thành thật.

Thành thật với những điều cơ bản để làm người và nó là một đức tính tốt của mỗi con người.

6. Khiêm tốn.

Nó là một đức tính quan trọng tạo nên nhân cách con người. Người khiêm tốn thì ai ai cũng yêu mến.

7. Chính trực.

Mình có thể không nhất thiết có thể trở thành một người vĩ đại, nhưng hoàn toàn có thể làm một con người chính trực.

8. Kiên trì.

Làm việc gì cần có sự quan tâm, bền lòng và nhẫn lại. Người xưa thường nói “nước chảy đá mòn” chính là muốn nói lên đạo lý đó.

Bài viết sưu tầm