Thu Phai

443

Rồi từ đó người đi không trở lại
Ta lang thang giữa thành phố đêm dài.
Em còn giữ màu xanh thì con gái,
Hay nhạt nhòa tựa chiếc lá thu phai ?