Tím nhớ

290

Tím nhớ mong manh quấn chặt lòng
Say hồn quân tử mộng tình mơ
Bâng khuâng nhung nhớ chiều hoang hoải
Buốt giá tim đau nghẹn đắng lòng…

Tác giả Xuân Sâm